Kontakt MMiuris - Ready-Made, založenie sro,...

Publikačná činnosť

Článok z kategórie: Ready-Made

Ready-Made spoločnosti

Ready Made

Ready-Made spoločnosť je spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej SRO) určená na predaj, ktorá je bez minulosti a bez akýchkoľvek záväzkov. Ready-Made spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri, má názov, sídlo, konateľa, identifikačné číslo a tiež splatený základné imanie. Spoločnosť ale nevykonáva žiadnu obchodnú činnosť, pretože je určená na predaj konečnému zákazníkovi. Ten kto kúpi Ready-Made spoločnosť má veľkú výhodu, pretože sa vyhne zbytočne dlhému administratívnemu procesu, ktorý je spojený so zakladaním spoločnosti.

Firmy, ktoré sa zaoberajú predajom Ready-Made spoločností tak ponúkajú aj založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (sro), akciové spoločnosti, spoločnosti v zahraničí, verejné obchodné spoločnosti a mnoho ďalších. Predregistrované obchodné spoločnosti splňujú všetky zákonom stanovené podmienky (od určenia predmetu podnikania až po splatenie základného kapitálu), nevyvíjajú žiadnu obchodnú činnosť a nemajú žiadne záväzky.

Pri Ready-Made spoločnosti si zákazník môže vybrať nie len predmet podnikania, ale napríklad aj jej históriu, takže dobu ako dlho je spoločnosť zapísaná v obchodnom registri. To sa napríklad môže hodiť pri získaní bankového úveru, štátnych dotácií alebo inej pôžičky pretože takáto spoločnosť už má účtovnícku históriu.

Za Ready-Made spoločnosť je možné konať okamžite po valnom zhromaždení, kde je odvolaný súčasný konateľ, je zvolený nový konateľ a po súhlase na prevod obchodného podielu. Valné zhromaždenie veľakrát nie je nutné a odvolanie sa vykoná pomocou notárskeho zápisu.

Na Slovensku existuje momentálne veľké množstvo spoločností ktoré ponúkajú Ready-Made spoločnosti, založenie sro, akciové spoločnosti a iné.

Vďaka vysokému objemu predaných spoločností Vám dokážeme v roku 2015 ponúknuť najlacnejšie Ready-Made spoločnosti na trhu. Na spoluprácu s Vami je pripravený profesionálny a efektívny tím, ktorý má dlhoročné skúsenosti s korporátnym právom a jeho implementáciou do praxe. Pre bližšie informácie si pozrite našu stránku: www.mmiuris.sk/ready-made-sro