Kontakt MMiuris - Ready-Made, založenie sro,...

Tvorba webových stránok už od 399,- EUR

V dnešnej dobe je mať kvalitný web (webové prezentácie) pre firmy a organizácie povinnosť.

Webové prezentácie jednoducho povedané sú obyčajné internetové stránky. Ich základnou podstatou je niečo prezentovať, napríklad poskytovať základné informácie o firme a jej aktivitách. Jedným z dôležitých prvkov webovej prezentácie je čo najlepšie predstaviť firmu a pre klienta uviesť všetko dôležité, ako sú napríklad kontaktné údaje, alebo informácie o firme.

Webové prezentácie – príklad základnej štruktúry

Webové prezentácie nemajú pevnú štruktúru, ale jej základná časť by mohla vypadať nasledovne:

  • Úvodná stránka – Home page
  • Údaje o poskytovateľovi
  • Informácie čo stránka prezentuje alebo aké produkty a služby ponúka
  • Referencie
  • Kontaktné údaje

Pri dodržaní základnej časti vám už môže vzniknúť jednoduchá webová prezentácie. Dnešný trend je mať čo vizuálne najlepšie vyzerajúce weby. Pekne vyzerajúci web ak bude neprehľadný, alebo užívateľ nenájde čo hľadá je zlý. Naopak web so všetkými informáciami ale bez dizajnu, len s textom bez formátovania zase nikoho nezáujme a vyvolá nedôveru o firme.

Predpoklady pre úspešnú webovú prezentáciu:

  • Užívateľská ergonómia: Užívateľ pri používaní stránky sa musí cítiť pohodlne, všetko čo číta by malo byť zrozumiteľné. Jednoduchšia stránka je lepšia ako nejaká so zložitým dizajnom, ktorá je neprehľadná. Ak je stránka určená istej skupine ľudí dizajn by mal byť orientovaný na túto skupinu.
  • Zrozumiteľnosť: Obsah webovej stránky musí byť zrozumiteľne napísaný, ak je určený pre istú skupinu ľudí tak musí byť minimálne pre ňu zrozumiteľný. Text musí byť dobre členený, nadpisy by mali byť pútavé, vynechať agresívne slogany. Nedodržaním týchto pravidiel spôsobuje nezáujem návštevníka v čítaní textu.
  • Programovanie: Stránka musí byť tak naprogramovaná aby mohla byť použitá na každom prehliadači, ak má mobilnú verziu musí byť použiteľná na každom type mobilov. Stránka nemôže mať dlhú čakaciu dobu, programovacie chyby, staré alebo neaktuálne odkazy a mrznúť.
  • Web dizajn: Pri web dizajne je najlepšia stredná cesta. Stránka nemôže byť zastaraná ale ani nemôže mať prehnaný web dizajn. Zastaraní web dizajn vyvoláva pochyby a prehnaný web dizajn odpútava pozornosť.