Kontakt MMiuris - Ready-Made, založenie sro,...

Vedenie účtovníctva

Profesionálne vedenie účtovníctva od MM iuris

vedenie-uctovnictva
Naša spoločnosť Vám ponúka svoje kvalitné služby v oblasti účtovníctva a účtovného poradenstva. Poslaním našej spoločnosti je zabezpečiť bezproblémový chod Vašej firmy a nadčasovými riešeniami vytvoriť podmienky pre jej trvalý rast.

Vážiť si klientov pre nás znamená byť vždy dostupný, pripravený a schopný okamžite reagovať na Vaše požiadavky a iniciatívne riešiť každú výzvu. Sme si vedomí, že našou úlohou je zjednodušiť život našich klientov a odstrániť prekážky, ktoré im bránia v ďalšom raste.

Na základe dlhoročných skúseností v oblasti účtovníctva, účtovného poradenstva, spracovania miezd a personalistiky, môžeme poskytovať svoje služby klientom zo širokého spektra odvetví. Prehľad v špecifikách jednotlivých odvetví a skúsenosti, ktoré sme nadobudli, prenášame do neustáleho zvyšovania úrovne našich služieb. Našim klientom tak môžeme ponúknuť komplexnejší pohľad na konkrétnu problematiku.

Služba vedenie účtovníctva obsahuje:

Jednoduché účtovníctvo
Podvojné účtovníctvo
Mzdy a personalistika

uctovnictvo

Cenu za vedenie účtovníctva určujeme po dohode s klientom individuálne podľa množstva účtovných dokladov a ďalších potrieb klienta. Neváhajte a kontaktujte nás s bližšími údajmi o účtovníctve Vašej firmy a my pre Vás pripravíme cenovú ponuku.