Kontakt MMiuris - Ready-Made, založenie sro,...

Iné obchodné spločnosti

Uvedené právne formy subjektov sú určené pre viac špecifikované druhy podnikateľských aktivít.

Právny poriadok Slovenskej republiky umožňuje založiť a vykonávať ekonomické aktivity aj prostredníctvom iných právnych foriem ako je spoločnosť s ručením obmedzeným. MM iuris poskytuje poradenstvo v oblasti obchodného a korporátneho práva aj pre iné právne formy obchodných spoločností. Z dôvodu rôznorodosti jednotlivých záujmov a požiadaviek našich klientov, MM iuris vypracuje individuálnu ponuku obsahu služby a ceny práve pre Vás. Stačí ak si vyberiete o ktorú právnu formu máte záujem a vyplníte formulár nižšie, a to stlačením tlačidla „Mám záujem“. Na základe vyplneného formulára Vás budeme kontaktovať.

Iné obchodné spločnosti:

  • SE: Európska spoločnosť podnikanie v Európe
  • AS: Akciová spoločnosť podnikanie s veľkým kapitálom
  • FO – SZČO: Živnosť – Samostatne zárobkovo činná osoba podnikanie v malom
  • OZ: Organizačná zložka
  • ObZ: Občianske združenie občianske aktivity
  • NO: Nadácia – nezisková organizácia verejnoprospešné aktivity