Kontakt MMiuris - Ready-Made, založenie sro,...

Publikačná činnosť

Článok z kategórie: Ready-Made

Pre a proti pri porovnaní živnostníka vs. spoločnosti s ručením obmedzeným.

Živnosti vs sro
Spoločnosť s ručením obmedzeným Živnostník
Ručenie obmedzené
Za záväzky spoločnosti ručia spoločníci len do výšky nesplatenej časti svojich vkladov, pri úplnom splatení neručia vôbec; spoločnosť ručí celým svojím majetkom.
neobmedzené
Živnostník ručí za záväzky celým svojím osobným majetkom, ako aj bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov, pričom nemusí byť ani zahrnutý do podnikania.
Čas potrebný na založenie od 14 dní od 7 dní
Náklady na založenie Vami od 370 EUR
S MM iuris od 279 EUR
Vami od 100 EUR
S MM iuris za 50 EUR
Daňová povinnosť Vypočítava sa zo skutočného zisku Možnosť uplatnenia nezdaniteľnej čiastky základu dane:
a) vo výške 3 735,93 EUR ročne

b) paušálne vo výške 40 % zo svojich zdaniteľných príjmov, avšak max. do výšky 420 EUR mesačne

c) preukázateľnými daňovými výdavkami na základe vedenia účtovníctva

Odvodová povinnosť Pokiaľ konateľ spoločnosti nie je v zamestnaneckom vzťahu a nepoberá odmenu konateľa, má povinnosť platiť len odvod do zdravotnej poisťovne 55,02 EUR, do Sociálnej poisťovne neplatí nič. Živnostník platí odvody do poisťovní podľa dosiahnutého príjmu za predchádzajúci rok:

a) do zdravotnej od 55,02 EUR do 550,20 EUR

b) do Sociálnej od 0 EUR do 1 302,79 EUR (ak mal príjem, nie zisk, za predchádzajúci rok aspoň 4 716 EUR, má povinnosť platiť do Sociálnej poisťovne min. 130,27 EUR).

Účtovníctvo Podvojné. Jednoduché (ak živnostník nie je zapísaný v OR SR).
Daň z príjmu 23 % Do výšky príjmu 34 401,74 EUR ročne je sadzba dane 19 %, nad daný príjem to je 25 %.
Dôveryhodnosť Spoločnosť je vnímaná ako profesionálnejšia a dôveryhodnejšia forma podnikania na rozdiel od živnostníka. Považuje sa za kapitálovo silnejšiu a podnikateľsky skúsenejšiu aj napriek obmedzenému ručeniu. Živnostník pôsobí menej profesionálne a nedôveryhodnejšie.
Zodpovednosť po zániku spoločnosti Použiteľná je aj na jednorazový obchod. Následne môže byť zlikvidovaná, predaná alebo zrušená. Definitívne sa zbavujete histórie podnikania, čím končia aj všetky záväzky subjektu z podnikania, pričom to nie je zložitý proces a naša spoločnosť Vám vie pomôcť aj s tým. Ukončením živnosti zostáva fyzická osoba naďalej v riziku. Zodpovedá za všetky nevysporiadané záväzky, ktoré vznikli počas jej podnikania.
Smrť vlastníka Smrť spoločníka neznamená zánik spoločnosti, obchodný podiel sa dedí. Smrťou živnostníka zaniká povolenie podnikať, nástupca si musí vybaviť vlastné živnostenské oprávnenie.
Riziko podnikania Môžete byť spoločník v ľubovoľnom počte s.r.o. a jediný spoločník v maximálne troch s.r.o. Z toho vyplýva možnosť oddeliť jednotlivé podnikateľské aktivity a oddeliť rizikové veci od menej rizikových. Všetky podnikateľské aktivity vykonávate na svoje meno živnostníka