Kontakt MMiuris - Ready-Made, založenie sro,...

Všetky články

Publikačná činnosť MMiuris plná informácií o založení sro, Ready-Made, Zmene sro a podobne.

Založenie s.r.o. nikdy nebolo jednoduchšie

Mať vlastný biznis a byť samostatne zárobkovo činnou osobou, alebo vlastniť spoločnosť je ambícia, ako aj výzva pre mnohých. Ak sa chcete vyhnúť dvojtýždňovému obliehaniu slovenských úradov, nechajte zakladanie svojej SRO na externú spoločnosť. Vašou jedinou aktivitou bude iba zájsť za notárom alebo na matriku, kde podpíšete nami vypracované dokumenty potrebné k založeniu Vašej SRO. Zakladanie … Pokračovať na Založenie s.r.o. nikdy nebolo jednoduchšie

→ celý článok

Dobrovoľný a povinný platiteľ DPH

Začínajúci podnikateľ sa rozhoduje, či sa stať alebo sa nestať platiteľom DPH. DPH je pridaná hodnota v cene, ktorú predajca ponúka zákazníkom. Daň z pridanej hodnoty platia zákazníci. Tí ju dajú podnikateľom, a oni ich musia odovzdať na daňový úrad. Zákon o DPH pozná niekoľko druhov aj spôsobov registrácie pre DPH. Platiteľom DPH sa slovenská … Pokračovať na Dobrovoľný a povinný platiteľ DPH

→ celý článok

Aktivácia elektronických schránok od 1.augusta 2016

Elektronická stránka je nástrojom komunikácie občanov a podnikateľov s orgánmi verejnej správy v elektronickej podobe. Elektronické schránky sú dostupné prostredníctvom internetovej stránky www.slovensko.sk. Pomocou elektronickej schránky je možné odosielať dokumenty, vybaviť rôzne požiadavky a podávať rôzne žiadosti na úrady. V súčasnosti ešte nie sú dostupné všetky elektronické služby, ktoré by mohli občania či podnikatelia využívať. … Pokračovať na Aktivácia elektronických schránok od 1.augusta 2016

→ celý článok

SRO alebo živnosť?

Spoločnosť s ručením obmedzeným a podnikanie na živnosť sú najčastejšie formy podnikania na Slovensku. Predtým, ako si založíte živnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným, treba si prečítať výhody a nevýhody oboch foriem podnikania.   Založenie živnosti je lacnejšie, jednoduchšie a oficiálne nepotrebujete finančný vklad. Živnosť vybavíte na obvodnom či mestskom úrade a podnikať môžete takmer okamžite – dňom … Pokračovať na SRO alebo živnosť?

→ celý článok

Vedenie účtovníctva od MMiuris, s.r.o.

Našim cieľom je postarať sa o Vaše firemné účtovníctvo v plnom rozsahu na profesionálnej úrovni. Ponúkame kompletné vedenie účtovníctva a odborné poradenstvo pre slovenské aj pre medzinárodné spoločnosti. Dlhoročné skúsenosti v oblasti vedenia účtovníctva a široká škála našich služieb pod jednou strechou nám umožňujú vypracovať model spolupráce na mieru každému klientovi. Skúsenosti, ktoré sme za … Pokračovať na Vedenie účtovníctva od MMiuris, s.r.o.

→ celý článok

Založenie s.r.o. od 1.1.2016 – odpadá povinnosť vkladať základné imanie do banky

Založenie SRO od 1.1.2016 Podnikatelia, ktorí rozmýšľajú nad založením s.r.o., by mali venovať pozornosť novele najmä obchodného zákonníka a zákona o obchodnom registri, ktorá sa stáva účinná sa od 1. januára 2016. Pred vznikom spoločnosti s ručením obmedzeným sa v súčasnosti musia peňažné vklady vkladať na osobitný účet v banke. K návrhu na zápis spoločnosti … Pokračovať na Založenie s.r.o. od 1.1.2016 – odpadá povinnosť vkladať základné imanie do banky

→ celý článok

Schválená novela zákona o DPH 2016

  Od 1. januára 2016 v Zbierke zákonov SR bola pod číslom 268/2015 Z. z. uverejnená novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Prehľad uvedenej novely: 1. Z titulu podpory novovznikajúcich firiem, sa vypúšťa povinnosť zložiť zábezpeku na DPH z dôvodu, že žiadateľ je zdaniteľnou osobou, ktorá sa zatiaľ len pripravuje … Pokračovať na Schválená novela zákona o DPH 2016

→ celý článok

Virtuálne sídlo

Pre každého podnikateľa je mimoriadne dôležitým faktorom registračné sídlo spoločnosti. Veľa spoločností si svoje sídlo necháva v samotnom dome či byte v ktorom majú svoje trvalé pobyty resp. v nehnuteľnostiach, ktoré vlastní spoločník alebo konateľ spoločnosti. Naša spoločnosť už tretí rok pomáha začínajúcim podnikateľom pri ich štarte a odbremeňuje ich od náročnej administratívy a behaní po úradoch, ktoré zakladanie spoločnosti … Pokračovať na Virtuálne sídlo

→ celý článok

Ready made SRO

Ready made sro boli založené výlučne za účelom ich odpredaja a preto nikdy nevykonávali žiadnu činnosť. Sú bez obchodnej histórie záväzkov, pohľadávok a majú splatené základné imanie. Spoločnosti sú už zapísané na Živnostenskom registri, na Obchodnom registri a sú zaregistrované aj na Daňovom úrade. Pri zakúpení Ready made sro môžete začať podnikať v priebehu niekoľkých … Pokračovať na Ready made SRO

→ celý článok

Zrušenie a likvidácia spoločnosti

Zrušenie a likvidácia spoločnosti

Zrušenie spoločnosti nastáva, ak podnikanie nebolo úspešné a dlhodobo nevykonáva žiadnu činnosť. Prečo je nevyhnutné takúto spoločnosť zrušiť a následne vymazať z obchodného registra, pretože aj keď nevykonáva žiadne ekonomické aktivity, faktom zostáva, že si musí plniť zákonné povinností vo vzťahu k orgánom štátnej správy (podávanie daňových priznaní, vedenie účtovných výkazov a pod.) Zrušenie obchodnej spoločnosti môže prebiehať s likvidáciou alebo … Pokračovať na Zrušenie a likvidácia spoločnosti

→ celý článok

ZALOŽENIE s.r.o.

Založenie SRO

Založenie s.r.o. je komplikovaný a zdĺhavý proces. V tomto článku sa dočítate, aký je postup pri založení s.r.o., čo všetko je nutné vybaviť a koľko energie musíte vynaložiť. Prvým, veľmi dôležitým krokom je výber obchodného mena spoločnosti. Tento krok si však vyžaduje znalosť niekoľkých pravidiel, či uvedomenie si faktorov na základe ktorých je nutné obchodné … Pokračovať na ZALOŽENIE s.r.o.

→ celý článok

Zmena sídla obchodnej spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Pri zmene sídla obchodnej spoločnosti, ako aj pri iných zmenách zapísaných údajov v obchodnom registri platí, že musí byť príslušnému obchodnému registru oznámená do 30 dní a živnostenskému registru do 15 dní od prijatia rozhodnutia o zmene v spoločnosti. Najdôležitejšie je vyhotovenie dokumentov potrebných na vykonanie zmeny sídla obchodnej spoločnosti. Dokumenty nevyhnutné pre zapísanie zmeny … Pokračovať na Zmena sídla obchodnej spoločnosti

→ celý článok

Kúpa Ready-Made alebo založenie sro

Kúpa Ready-made spoločnosti alebo založenie s.r.o.

Ak máte v pláne podnikať a založiť si firmu, mali by ste sa dostatočne informovať o možnostiach a postupe založenia sro. Treba zvážiť niekoľko podstatných faktorov, ako napríklad výška vkladu alebo čas. MMiuris Vám ponúka služby, vďaka ktorým budete vlastniť svoju spoločnosť bez zbytočnej administratívy, stačí sa len rozhodnúť, akým spôsobom. V tomto článku Vám … Pokračovať na Kúpa Ready-Made alebo založenie sro

→ celý článok

Zmena konateľa spoločnosti

zmena konateľa

Pri zmene konateľa spoločnoti sa postupuje podobným spôsobom, ako pri zmene obchodného mena spoločnosti, či pri zmene sídla spoločnosti a pod. Okrem potrebných dokumentov musíte byť samozrejme dstatočne informovaný o postupe zápisu zmeny do obchodného registra. Konateľ spoločnosti: Je štatutárnym orgánom spoločnosti s ručením obmedzením. Riadi činnosť spoločnosti. Koná v mene celej spoločnosti. Konateľom môže … Pokračovať na Zmena konateľa spoločnosti

→ celý článok

Zmena obchodného mena spoločnosti

Zmena obchodného mena spoločnosti

Pri založení firmy a následného vzniku obchodného mena spoločnosti zohráva významnú úlohu niekoľko faktorov. Prvým, najdôležitejším faktorom je existencia firmy s rovnakým alebo ľahko zameniteľným názvom. Pri výbere obchodného mena je dôležitá originalita, jedinečnosť a individuálnosť. Rovnako podstatné je zameranie firmy. Ak je napríklad cieľom firmy poskytovať svojim klientom propagačné služby, obchodný názov by mal … Pokračovať na Zmena obchodného mena spoločnosti

→ celý článok

Zmeny v zákonníku práce – DOHODY

Zmena v dohodách

Zmeny sa týkajú podnikateľov, ktorí zamestnávajú zamestnancov na dohodu a samotných dohodárov. Jedná sa hlavne o dve väčšie zmeny a to doba trvania dohody a splatnosť dohody. Novelizácia zákonníka práce účinná od 1.7.2014 prináša zásadné zmeny v oblasti zamestnávania tvz. „dohodárov“. Týka sa základných troch dohôd: Dohoda o pracovnej činnosti Dohoda o brigádnickej práci študentov … Pokračovať na Zmeny v zákonníku práce – DOHODY

→ celý článok

Brožúra MMiuris

Brožúra MMiuris

V obchodnej oblasti neprebieha komunikácia len v digitálnej forme a preto sme pre Vás pripravili brožúru aj v klasickom tlačovom formáte. Táto brožúra Vás prevedie prácou našich právnikov a ich referenciami od už spokojných zákazníkov. Nájdete v nej naše základné služby, založenie sro a Ready-Made spoločnosti ale aj zmenu spoločnosti a vytvorenie živnostníka. Brožúru obdržali … Pokračovať na Brožúra MMiuris

→ celý článok

Ready-Made spoločnosti

Ready Made

Ready-Made spoločnosť je spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej SRO) určená na predaj, ktorá je bez minulosti a bez akýchkoľvek záväzkov. Ready-Made spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri, má názov, sídlo, konateľa, identifikačné číslo a tiež splatený základné imanie. Spoločnosť ale nevykonáva žiadnu obchodnú činnosť, pretože je určená na predaj konečnému zákazníkovi. Ten kto kúpi Ready-Made … Pokračovať na Ready-Made spoločnosti

→ celý článok

Správne nastavené pracovné postupy

Správne nastavené pracovné postupy

Ako Vám správne nastavené pracovné postupy šetria čas aj peniaze Asi každý z nás pozná slogan „ak chceš mať niečo spravené riadne, tak si to musíš spraviť sám“. Táto mantra je však len polopravdou. Zmysluplnejšie mi to príde v znení, a to keď chcete mať nejakú činnosť vykonávanú raz za čas spravenú riadne, tak v … Pokračovať na Správne nastavené pracovné postupy

→ celý článok

Nezhody so spoločníkom

Nezhody so spoločníkom

Spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej len „s.r.o.“) je právna forma, ktorá je síce využívaná aj jediným spoločníkom ako jednoosobová s.r.o., ale ponúka možnosť rozdelenia majetkových a mocenských vzťahov v rámci spoločnosti aj medzi väčší počet spoločníkov. V takýchto prípadoch však zákonite ako aj v medziľudských vzťahoch dochádza k nezhodám a sporom. V prípade keď sa vyskytnú medzi spoločníkmi spory je potrebné ich vyriešiť … Pokračovať na Nezhody so spoločníkom

→ celý článok

Pre a proti pri porovnaní živnostníka vs. spoločnosti s ručením obmedzeným.

Živnosti vs sro

Spoločnosť s ručením obmedzeným Živnostník Ručenie obmedzené Za záväzky spoločnosti ručia spoločníci len do výšky nesplatenej časti svojich vkladov, pri úplnom splatení neručia vôbec; spoločnosť ručí celým svojím majetkom. neobmedzené Živnostník ručí za záväzky celým svojím osobným majetkom, ako aj bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov, pričom nemusí byť ani zahrnutý do podnikania. Čas potrebný na založenie od 14 dní od 7 dní Náklady … Pokračovať na Pre a proti pri porovnaní živnostníka vs. spoločnosti s ručením obmedzeným.

→ celý článok

Štátny príspevok na podnikanie pre živnostníka (SZČO)

Štátny príspevok na SZCO

Produktívne fungujúci živnostníci a stredne veľké spoločnosti s ručením obmedzeným, ako ekonomická trieda, sú základom stabilného a vyváženého rastu ekonomiky ako takej. Štát si túto skutočnosť plne uvedomuje a preto poskytuje v pravidelných intervaloch možnosti čerpať finančné príspevky a obdobné stimulačné výhody. Zákon č 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti je jedným zo zákonov v … Pokračovať na Štátny príspevok na podnikanie pre živnostníka (SZČO)

→ celý článok

Neoprávnené podnikanie

Neoprávnené podnikanie

Subjekty vykonávajúce podnikateľské aktivity by mali mať na pamäti, že je ich nevyhnutné vykonávať na základe oprávnenia na podnikanie. Rovnako obsah zmlúv a faktúr musí byť v súlade s ich predmetmi podnikania. Kontrolu dodržiavania povinností kontrolóri vykonávajú v súlade so zákonmi: č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe Kontrolór je pri … Pokračovať na Neoprávnené podnikanie

→ celý článok

Daňová licencia – minimálna daň pre PO ?

Daňová licencia

Na jar 2015 budú akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným a ostatné obchodné spoločnosti povinné platiť novú daň – Daňovú licenciu. Vypočítaná bude spätne za rok 2014. Predstavuje jedno z vládnych opatrení v boji proti daňovým únikom a má za cieľ vyčistiť trh od fiktívnych spoločností. Jej výška bude závislá od: obratu spoločnosti platenia DPH … Pokračovať na Daňová licencia – minimálna daň pre PO ?

→ celý článok

e-Kolky

e-Kolky

Po legislatívnych zmenách od 1. januára 2013 plánuje verejná správa postupne do života zavádzať nový ultra moderný systém elektronických kolkov, ktorý nahradí terajšie papierové kolky. Projekt elektronických kolkov predstavuje úplne nový koncept platenia správnych a súdnych poplatkov, ktorý bude zohľadňovať požiadavky modernej doby. Cieľom je zvýšenie komfortu občana a firiem pri platení správnych a súdnych … Pokračovať na e-Kolky

→ celý článok

Kedy musí byť účtovná závierka overená audítorom?

Účtovná závierka overená audítorom?

Zákonnú povinnosť overovania riadnej a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky audítorom upravuje §19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Spoločnosť s ručením obmedzeným ako účtovná jednotka musí mať účtovnú závierku overenú audítorom v prípade, ak ku dňu ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú splnené … Pokračovať na Kedy musí byť účtovná závierka overená audítorom?

→ celý článok

Zistite ako je na tom Vaša konkurencia. A to v číslach !

Ako je na tom Vaša konkurencia.

Nech už podnikáte kdekoľvek a v akomkoľvek sektore, všade Vám robí konkurencia vrásky na čele a škrty v účtovných knihách. Mať informácie v číselnom vyjadrení o tom ako je na tom Váš konkurent alebo obchodný partner bolo do dnešnej doby len snom každého podnikateľského subjektu. Sny sa v tomto prípade stávajú realitou! Register účtovných závierok … Pokračovať na Zistite ako je na tom Vaša konkurencia. A to v číslach !

→ celý článok

Zmeny v organizácii

Zmeny v organizácii

Zmeny v organizácii miestnej štátnej správy od 1. 10. 2013 Dňa 1. októbra 2013 nadobudne účinnosť zákon č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon vytvára novú štruktúru orgánov miestnej štátnej správy, ktorého podstatou je integrácia orgánov špecializovanej miestnej štátnej správy do jedného štátneho úradu. Návrh … Pokračovať na Zmeny v organizácii

→ celý článok

Konkurzy nemeckých FO (fyzických osôb) na Slovensku

Konkurzy nemeckých FO

V posledných mesiacoch bol zaznamenaný zvýšený nárast počtu fyzických osôb z Nemecka, na ktoré bolo začaté konkurzné konanie a následne vyhlásený konkurz na Slovensku. Slovenská právna úprava umožňuje fyzickej osobe domáhať sa na súde po konkurze zbavenia sa svojich dlhov. Právna úprava oddlženia existuje vo väčšine krajín EÚ (aj keď niektoré právne úpravy v EÚ, … Pokračovať na Konkurzy nemeckých FO (fyzických osôb) na Slovensku

→ celý článok

Kde nie sú povinné pečiatky?

Kde nie sú povinné pečiatky na účtovných dokladoch a ako číslovať tieto doklady ? Pečiatka je povinným údajom na účtovných dokladoch len ak to ustanovuje osobitný predpis. Napríklad notári sú pri výkone svojej činnosti povinní používať pečiatku zo zákona. Podnikatelia (živnostníci, právnické osoby) túto povinnosť nemajú ale používanie pečiatky šetrí čas a znižuje možnosť omylu … Pokračovať na Kde nie sú povinné pečiatky?

→ celý článok

Ktoré rozhodnutia a úkony Vás právne zaväzujú ?

Rozhodnutia ktoré právne zaväzujú

Pri Vašom podnikaní sa každodenne stretávate so situáciami, kedy je nutné konať v mene spoločnosti, právne ju zaväzovať. Avšak nie vždy je štatutárnemu orgánu jasné ktorý úkon spoločnosť zaväzuje a ktorý nie, poprípade v akom rozsahu je záväzný. V tomto článku nájdete stručný opis vzniku obchodnoprávnych vzťahov z rôznych právnych skutočností podľa slovenského právneho poriadku. … Pokračovať na Ktoré rozhodnutia a úkony Vás právne zaväzujú ?

→ celý článok

Daňové a účtovné doklady. Čo s nimi?

Daňové a účtovné doklady.

V dôsledku vykonávania rôznych aktivít sú podnikatelia, ktorí vedú účtovníctvo, povinní zaúčtovať vzniknuté účtovné prípady v účtovných knihách. Účtovné zápisy v účtovných knihách možno vykonať len na základe účtovných dokladov. Účtovný doklad je listinná písomnosť (elektronický dokument), ktorým podnikateľ (účtovná jednotka) preukazuje, resp. dokladuje priebeh a výsledky svojej činnosti na účely zaúčtovania. Pre podnikateľa (účtovnú … Pokračovať na Daňové a účtovné doklady. Čo s nimi?

→ celý článok

Prečo zmeniť SZCO na SRO

Prečo zmeniť SZCO na SRO

Po významných zmenách v legislatíve sa živnostníci (SZČO, FO – podnikatelia) ocitli pred voľbou pokračovať vo svojich podnikateľských aktivitách ako doposiaľ, avšak s novými povinnosťami v daňovo-odvodovej legislatíve, alebo zmeniť právnu formu svojho podnikania. Najvhodnejšou voľbou pre zmenu právnej formy SZČO je spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej len „spol. s.r.o.“). Treba poznamenať, že terminus technicus … Pokračovať na Prečo zmeniť SZCO na SRO

→ celý článok