Kontakt MMiuris - Ready-Made, založenie sro,...

Publikačná činnosť

Článok z kategórie: SRO

Zistite ako je na tom Vaša konkurencia. A to v číslach !

Ako je na tom Vaša konkurencia.

Nech už podnikáte kdekoľvek a v akomkoľvek sektore, všade Vám robí konkurencia vrásky na čele a škrty v účtovných knihách. Mať informácie v číselnom vyjadrení o tom ako je na tom Váš konkurent alebo obchodný partner bolo do dnešnej doby len snom každého podnikateľského subjektu. Sny sa v tomto prípade stávajú realitou! Register účtovných závierok je na svete.

Do existencie tohto registra ste si mohli konkurencieschopnosť na Vašom trhu a dôveryhodnosť Vášho obchodného partnera overiť v databáze neplatičov Sociálnej poisťovne, za sto eurový poplatok v obchodnom registri alebo v “čiernej listine” problémových platiteľov DPH na webe Finančnej správy, kde sa momentálne nachádza viac ako 6.500 subjektov. Novým nástrojom je portál – Register účtovných závierok (www.registeruz.sk).

Register účtovných závierok účtovných jednotiek z verejného sektora, obchodných spoločností a výkazy vybraných údajov spoločností účtujúcich podľa IFRS štandardov bol spustený do testovacej prevádzky v máji. Sú v ňom zverejňované účtovné závierky tých spoločností, ktoré majú už v súčasnosti povinnosť, aby boli ich závierky verejne dostupné napríklad v zbierke listín obchodného registra. Týmto spôsobom sa odbúra prebytočná administratíva, ktorá zaťažuje obchodné spoločnosti a znížia sa náklady potrebné vynaložiť pri získavaní týchto informácií na minimum. Podnikatelia budú mať povinnosť uložiť účtovnú závierku len jedenkrát na jedno miesto a to do registra. Predložia ju len Finančnej správe a to v lehote na podanie daňového priznania v prípade individuálnych riadnych a mimoriadnych účtovných závierok. Konsolidované účtovné závierky sa predkladajú do jedného roka od skončenia účtovného obdobia. Finančná správa postúpi účtovnú závierku správcovi registra, ktorý závierku zverejní v registri.

Stačí zadať názov spoločnosti. V registri sa dá vyhľadávať aj podľa IČO, DIČ, kraja, okresu, sídla, SK NACE, veľkostnej kategórie. Objaví sa zoznam nájdených účtovných jednotiek. Po kliknutí na názov spoločnosti sa dozviete podrobnosti o firme, kedy vznikla, akú má právnu formu. Ľahko sa dostanete k zoznamu účtovných závierok, k súvahe a výkazu ziskov a strát spoločnosti. Účtovné výkazy si môžete prezerať vo formáte PDF, môžete ich ukladať a tlačiť. V priebehu tohto roku sa bude register dopĺňať o účtovné závierky podané za rok 2012. Od januára budú účtovné závierky dopĺňané do registra automaticky do 15 pracovných dní od ich podania – 10 dní by malo trvať ich odovzdanie z Finančného riaditeľstva registru a 5 dní má na ich zverejnenie register. Register by mal v roku 2014 obsahovať aj údaje o výročných správach. Informácie ktoré v tomto registry nájdete sú napríklad tržby, výdavky zaplatená daň či čistý zisk. Nájdete tam všetko čo potrebujete vedieť o hospodárení toho ktorého ekonomického subjektu.

Otázny zostáva dopad na trh. Môže pôsobiť na zvýšenie transparentnosti podnikateľského prostredia, zvýšenie daňových príjmov štátu či na filozofiu stotožnenia sa obchodných spoločností s tým, že takýmto spôsobom si budujú obraz vo verejnosti. Avšak môže eliminovať určité konkurenčné výhody jednotlivých subjektov a odkryť údaje o spoločnosti, ktoré by mali jej vlastníci radšej neverejné.