Kontakt MMiuris - Ready-Made, založenie sro,...

Publikačná činnosť

Článok z kategórie: Ready-Made,SRO,Živnosť

Zmena obchodného mena spoločnosti

Zmena obchodného mena spoločnosti

Pri založení firmy a následného vzniku obchodného mena spoločnosti zohráva významnú úlohu niekoľko faktorov. Prvým, najdôležitejším faktorom je existencia firmy s rovnakým alebo ľahko zameniteľným názvom. Pri výbere obchodného mena je dôležitá originalita, jedinečnosť a individuálnosť. Rovnako podstatné je zameranie firmy. Ak je napríklad cieľom firmy poskytovať svojim klientom propagačné služby, obchodný názov by mal tomu zodpovedať.

Často sa stretávame so zmenou obchodného názvu. Môže ísť o predaj staršej spoločnosti, ready-made spoločnosti a pod.

Čo je obchodné meno spoločnosti ?

Obchodné meno spoločnosti je názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony. Každý podnikateľ si ho vyberá sám. Dalo by sa povedať, že obchodné meno je identifikačným prvkom spoločnosti. Práve preto je potrebné vyberať obchodný názov veľmi opatrne a starostlivo, aby sa nezamieňal s názvom inej spoločnosti, neparafrázoval ju, či dokonca kopíroval.

Čo všetko je potrebné na zmenu obchodného mena spoločnosti?

Pri zmene obchodného mena spoločnosti je nevyhnutná komunikácia s obchodným registrom.

Potrebné dokumenty:

  • v prípade, že v spoločnosti pôsobia viacerí spoločníci, je potrebná zápisnica z valného zhromaždenia
  • v prípade, že je len jeden spoločník, je potrebné rozhodnutie
  • návrh na zmenu mena spoločnosti do obchodného registra

Úspešná zmena mena spoločnosti nastáva až potvrdením o vykonaní zápisu zmeny v obchodnom registri. Túto zmenu vykoná obchodný súd, ktorý nové obchodné meno spoločnosti zapíše do obchodného registra a vydá o zápise potvrdenie do 5 pracovných dní odo dňa úhrady súdneho poplatku.

Po úspešnom zapísaní zmeny obchodného mena spoločnosti je nutné túto zmenu ohlásiť daňovému úradu. Na ohlásenie je potrebných niekoľko dokumentov:

  • potvrdenie o vykonaní zápisu zmeny obchodného mena v obchodnom registri a výpis spoločnosti z obchodného rehistra, z ktorého vyplýva nové obchodné meno spoločnosti
  • písomné oznámenie o zmene obchodného mena spoločnosti
  • osvedčenie o registrácii spoločnosti k dani z príjmov, resp. DPH

Viac informácií nájdete na našej stránke Zmeny sro.