Kontakt MMiuris - Ready-Made, založenie sro,...

Publikačná činnosť

Článok z kategórie: Ready-Made,SRO

Zmena sídla obchodnej spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Pri zmene sídla obchodnej spoločnosti, ako aj pri iných zmenách zapísaných údajov v obchodnom registri platí, že musí byť príslušnému obchodnému registru oznámená do 30 dní a živnostenskému registru do 15 dní od prijatia rozhodnutia o zmene v spoločnosti.

Najdôležitejšie je vyhotovenie dokumentov potrebných na vykonanie zmeny sídla obchodnej spoločnosti.

Dokumenty nevyhnutné pre zapísanie zmeny v Obchodnom registri:

  • Zápisnica z valného zhromaždenia, ak v spoločnosti pôsobia viacerí spoločníci.
  • Rozhodnutie, ak v spoločnosti pôsobí len jeden spoločník.
  • List vlastníctva.
  • Nájomná zmluva alebo súhlas majiteľa nehnuteľnosti so zariadením sídla spoločnosti.
  • Návrh na zápis zmeny sídla spoločnosti.

Dokumenty potrebné na ohlásenie zmeny sídla na Obvodnom úrade:

  • Potvrdenie o vykonaní zápisu zmeny v obchodnom registri, výpis spoločnosti z obchodného registra z ktorého vyplýva nové sídlo spoločnosti.
  • Písomné oznámenie o zmene sídla spoločnosti.

Dokumenty nevyhnutné na ohlásenie zmeny sídla na Daňovom úrade, zahŕňajú rovnaké dokumenty, ako pri ohlásení zmeny sídla na Obvodnom úrade.

Po úspešnom vykonaní zmeny sídla v obchodnom registri získate potvrdenie o vykonaní zápisu zmeny sídla spoločnosti v OR a výpis spoločnosti z Obchodného registra.

Po ohlásení zmeny na Obvodnom úrade, získate úradný záznam o zmene sídla spoločnosti na vydaných živnostenských listoch.

Daňový úrad vás vyzve na vrátenie osvedčenia o registrácii spoločnosti pre daň z príjmov PO, resp. DPH a následne Vám vydá nové osvedčenie, na ktorom je zapísané nové sídlo spoločnosti.