Kontakt MMiuris - Ready-Made, založenie sro,...

Zmeny v SRO už od 79,- EUR

Zmeny v sro vykonajte z pohodlia domova. Akákoľvek zmena v sro je za bezkonkurenčnú cenu.

Zmena údajov v obchodnom registri je časovo aj administratívne veľmi náročným procesom. Dnes je už prakticky výnimočné ak sa spoločnosť rozhodne zmeniť údaje v obchodnom registri bez pomoci firiem, ktoré zmeny v obchodnom registri zabezpečujú. Naša odbornosť a dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti Vám zaručia istotu, že Vaša zmena bude zapísaná do obchodného registra rýchlo a za výhodných podmienok. MM iuris sa o všetko postará a Vy sa nemusíte trápiť náročnou administratívou a behaniach po úradoch, ktoré sú so spojené so zmenami akýchkoľvek údajov v obchodnom registri. Cez našu spoločnosť môžete vykonať akúkoľvek zmenu (zmenu sídla, zmenu predmetov podnikania, zmenu konateľa, zmenu spoločníkov, previesť obchodné podiely, atď).

Naše výhody, ktoré určite oceníte !

ÚSPORA ČASU
CENA
GARANCIA ZÁPISU
STABILNÁ SPOLOČNOSŤ
CENA SLUŽBY ZAHŔŇA
SLUŽBY V CELEJ SR
KLIENTOV SI VÁŽIME
RÝCHLOSŤ

Najčastejšie zmeny v sro

Zmeny v sro poskytujeme už od 79,- EUR. Naša cena je závislá od konkrétnej zmeny, ktorú chcete vykonať vo Vašej spoločnosti. Konečná cena je však prakticky rovnaká akoby ste zmenu vo Vašej spoločnosti riešili samostatne, naša spoločnosť Vás však ušetrí od byrokracie na slovenských úradoch a administratívnej záťaže, ktorá je spojená so zmenami údajov v obchodnom registri. Vykonáme pre Vás akúkoľvek zmenu v sro, medzi najčastejšie zmeny v sro patria napríklad:

 • prevody obchodných podielov, zmena spoločníkov
 • rozšírenie predmetov podnikania (pomocné dokumenty)
 • zmena osobných údajov spoločníka, konateľa, prokuristu
 • vymenovanie alebo odvolanie konateľov spoločnosti
 • zmena sídla
 • zmena obchodného mena
 • zvýšenie / zníženie základného imania
 • zmena základného imania z SKK na EUR
 • zmena spôsobu konania konateľov spoločnosti
 • vymenovanie alebo odvolanie prokuristu
 • zmena rozsahu splatenia základného imania spoločnosti
 • zriadenie záložného práva na obchodný podiel spoločníka
 • zrušenie (odstránenie) predmetov podnikania
 • iné zmeny

CENA: od 79,- EUR

* Dodatočné náklady klienta:

 1. 1. úradné overenie podpisov na vypracovanej dokumentácii (matrika 1,5€ alebo notár cca 3€ za podpis)
 2. 2. zvýhodnený správny poplatok v sume 7,5€ za viazanú alebo remeselnú živnosť.
 3. 3. založenie bankového účtu (cena v závislosti od konkrétnej banky)

Grafické znázornenie priebehu zmeny v sro:

graf zmeny v sro
Objednávka
1 deň
Objednávka zmeny v sro
Platba zmeny v sro
Podpisy dokumentácie

Platba
7 dní
Zmena v sro do 7 dní
vykonaná zmena v sro
Zmena v sro

Odovzdanie kompletnej
dokumentácie