Kontakt MMiuris - Ready-Made, založenie sro,...

Publikačná činnosť

Článok z kategórie: Ready-Made,SRO,Živnosť

Zmeny v zákonníku práce – DOHODY

Zmena v dohodách

Zmeny sa týkajú podnikateľov, ktorí zamestnávajú zamestnancov na dohodu a samotných dohodárov. Jedná sa hlavne o dve väčšie zmeny a to doba trvania dohody a splatnosť dohody.

Novelizácia zákonníka práce účinná od 1.7.2014 prináša zásadné zmeny v oblasti zamestnávania tvz. „dohodárov“.

Týka sa základných troch dohôd:

  1. Dohoda o pracovnej činnosti
  2. Dohoda o brigádnickej práci študentov
  3. Dohoda o vykonaní práce

Prvá zmena – Doba trvania dohody

Uzatvárať dohody bude možné už len na dobu určitú, a to najdlhšie na 12 mesiacov. Pre dohody uzatvorené pred 1.7.2014 platí, že musia skončiť 30.6.2015. V prípade, ak má zamestnávateľ naďalej záujem spolupracovať s dohodárom, môže s ním okamžite po skončení dohody uzatvoriť novú dohodu nasledujúci deň. Obsah novej dohody môže byť rovnaký ako v predošlej dohode, ale po formálnej stránke musí vzniknúť úplne nová dohoda. S tým sa spájajú určité povinnosti, ktoré musí vykonať zamestnávateľ.

Pri ukončení dohody je potrebné:

  1. Dohodára odhlásiť zo Sociálnej poisťovne a to najneskôr v nasledujúci deň po skončení dohody.
  2. Zaslať do Sociálnej poisťovne Evidenčný list dôchodkového poistenia, v prípade že bol dôchodkovo poistený.
  3. Odhlásiť ho zo Zdravotnej poisťovne, v prípade že mal zdravotné poistenie.

Pri vzniku novej dohody je potrebné:

  1. Prihlásenie dohodára do Sociálnej poisťovne skôr ako začne vykonávať prácu, takže v deň začatia novej dohody.
  2. Prihlásiť dohodára do Zdravotnej poisťovne, v prípade že bude platiť zdravotné poistenie.

Druhá zmena – Splatnosť odmeny

Odmena pri dohode o pracovnej činnosti a pri dohode o brigádnickej práci študentov musia byť vyplatené najneskôr do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola vykonaná práca. To znamená, že ak dohodár pracoval v septembri 2014, odmenu za vykonanú prácu musí dostať najneskôr posledný deň v októbri 2014. V prípade, aj keď dohoda začne a skončí v rôznych kalendárnych mesiacov, vždy pôjde o tvz. pravidelný príjem podľa zákona o Sociálnom poistení.